OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME

  • Stok Kodu: 2021-MYO14
  • ISBN: 978-605-9763-35-6
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Prof.Dr.Fatma ALİSİNANOĞLU
  • Yazarlar: Dr. Vedat BAYRAKTAR - Öğr. Gör. Ayşe ATALAY
85 TL

Tab Article

Okul öncesi dönem çocuğun kişiliğinin ve gelişiminin temellerinin atılması nedeniyle kritik bir dönem olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde çocuklarının fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal gelişiminin istenilen şekilde şekillenebilmesi için bu

yıllardaki deneyimleri önemli bir yer tutmaktadır. Okul öncesi dönemde çocukların

yaşamlarındaki en önemli deneyim kaynağı oyun ve oyunun oynanmasında araç

olarak kullanılan oyun materyalleridir. Bu dönemde çocukların yeterince oyun oynamasına fırsat verilmesi çocukların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için önem arz

etmektedir. Çocuk ilk eğitimini ailede alır. Belirli bir süre sonra aile, çocuğun ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veremez duruma gelir. Çocuk ihtiyaçlarının tam olarak

karşılanabilmesi için okul öncesi eğitim kurumuna gider. Eğitim kurumların da çocuğa zengin ve uyarıcı bir çevre sunabilmek gerekir. Bu okul öncesi kurumlarda da

çocuğun tüm yaşamında olduğu gibi onun öğrenmesine kaynaklık eden en önemli

araç oyun ve ona aracılık eden oyun materyalleridir. Öğretmenlerin çocukların oyununu zenginleştirebilmeleri için oyun materyallerinin özelliklerini ve nasıl sunulması

gerektiğini bilmeleri gerekmektedir. .

Bu amaca hizmet etmek üzere kitapta okul öncesi dönemde genel olarak; oyun

ve oyun materyallerinin çocuğun gelişimine katkıları, oyun materyalleri hazırlanırken öğretmenlerin dikkat etmesi gereken noktalar ve oyun materyal çeşitlerine değinilmiştir. Ayrıca kitap, renkli materyal örnekleriyle de desteklenerek görsel açıdan

da zenginleştirilmiştir.

Öğretmen ve öğrencilere yararlı olması dileğiyle…