ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ

ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ

  • Stok Kodu: 2022MYO-1
  • ISBN: 978-605-9763-51-6
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Prof.Dr.Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ
  • Yazarlar: Prof. Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ
99.00 TL

Tab Article

Müzik erken çocukluk eğitiminin en vazgeçilmez, eğlenceli ve bir o kadar da öğ-

retici etkinliklerinden biridir. Çocuğun doğasında olan oyun, müzik etkinliklerinde

benzer nitelik taşımaktadır. Hayatımıza daha anne karnındayken giren müzik haya-

tımız boyunca yeteneğimiz ve ilgimiz doğrultusunda farklı şekillerde dahil olduğu-

muz ve faydalandığımız bir kaynaktır. Coşkunun, hüznün ve rahatlamanın temel des-

tekçilerindendir. Müziğin bireyler üzerindeki olumlu etkileri düşünülerek en erken

dönemden itibaren planlı ve programlı bir şekilde hayatımızda yer alması, sadece

yetenek geliştirmek için değil, her birey için müziğin tüm kazanımlarından en üst

düzeyde faydalanmak için gereklidir.

Bu kitapta erken çocukluk döneminde müzik eğitiminin önemi, yaşlara göre

müzik becerilerinin gelişimi, müzik eğitiminin gelişim alanlarına etkileri, müzik eği-

timinde yapılabilecek etkinlikler ve örnekleri, farklı müzik eğitimi yaklaşımları gibi

konulara detaylarıyla yer verilmiştir.

Bu kitabın okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencilerine, okul

öncesi öğretmenlerine ve akademik alana kaynak olabileceği düşünülmektedir.

Prof.Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ