ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ

  • Stok Kodu: 1041
  • ISBN: 978-605-9763-28-8
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Prof. Dr. Durmuş ASLAN
  • Yazarlar: Prof. Dr. Durmuş ASLAN - Doç. Dr. Emine YILMAZ BOLAT - Dr. Öğr. Üyesi Betül YANIK ÖZGER - Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm HOŞ - Dr. Öğr. Üyesi Işıl TAŞ - Dr. Öğr. Üyesi İmray NUR - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KALE - Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KELEŞ - Öğr. Gör. Dr. Raziye GÜNAY BİLALOĞLU - Dr. Öğr. Üyesi Serhat GÜNDOĞDU - Dr. Öğr. Üyesi Sevcan YAĞAN GÜDER - Dr. Öğr. Üyesi Şule KAVAK - Ar. Gör. Esma EROĞLU - Ar. Gör. İrem GÜRGAH OĞUL - Ar. Gör. Meltem EMEN PARLATAN - Ar. Gör. Murat TUNCER - Öğr. Gör. Dr. Burcu Sultan Abbak KAÇAR - Ar. Gör. Dr. İnanç ETİ
195.00 TL

Tab Article

    Erken çocukluk yılları, insan yaşamını şekillendiren temel deneyimlerin yaşandığı

oldukça özel bir süreçtir. Bu süreçte, çocuğun gelişim ve öğrenmesinin evde ve

okulda uygun şekilde desteklenmesi gerekir. Bu nedenle, ailelere ve erken çocukluk

öğretmenlerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Öğretmenlerin bu

sorumluluklarını yerine getirirken göz önünde bulundurmaları gereken bazı temel

konular bulunmaktadır. Bu kitap, erken çocukluk eğitimi ile ilgili temel konularda

öğretmen ve öğretmen adaylarına rehber olunması amacıyla oluşturulmuştur.

Kollektif bir çalışmanın ürünü olan bu kitap, çeşitli üniversitelerin Okul Öncesi

Eğitimi ve Çocuk Gelişimi bölümlerinde görev yapan akademisyenler tarafından

hazırlanmıştır.

    Erken Çocukluk Eğitimine Giriş kitabı, erken çocukluk alanı ile ilgili çeşitli temel

konuların ele alındığı onaltı bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde,

erken çocukluk kavramı ele alınmıştır. İkinci bölüm, erken çocukluk eğitimine temel

olan görüşler ve tarihsel gelişimi konularını içermektedir. Üçüncü bölümde, erken

çocukluk döneminde gelişim ve öğrenme konularına yer verilmiştir. Dördüncü

bölümde, erken çocukluk döneminde çocuğu tanıma ve değerlendirme konuları ele

alınmıştır. Beşinci bölüm, erken çocukluk eğitiminde uygulanan farklı yaklaşımları

içermektedir. Altıncı bölümde, farklı ülkelerde erken çocukluk eğitimi konusu ele

alınmıştır. Yedinci bölüm, erken çocukluk eğitimi ortamlarını ele almaktadır.

Sekizinci bölümde, erken çocukluk eğitiminde öğretmen ve personel konularına yer

verilmiştir. Dokuzuncu bölüm, erken çocukluk eğitiminde sınıf yönetimi konusunu

ele almaktadır. Onuncu bölüm, erken çocukluk eğitiminde aile katılımı konusunu

içermektedir. Onbirinci bölümde, erken çocukluk döneminde özel eğitim; onikinci

bölümde ise, erken çocukluk döneminde okula geçiş süreci ele alınmıştır. Onüçüncü

bölüm, erken çocukluk eğitiminde güvenlik konusunu içerirken, ondördüncü

bölümde erken çocukluk döneminde çocuk refahı konusuna yer verilmiştir.

Onbeşinci bölümde, erken çocukluk eğitiminde demokrasi ve çocuk hakları;

onaltıncı bölümde ise, erken çocukluk eğitiminde oyun ve oyuncak konusu ele

alınmıştır.

    Erken Çocukluk Eğitimine Giriş kitabının, erken çocukluk öğretmen ve öğretmen

adaylarına dolayısıyla da ülkemiz çocuklarının yaşamına katkı sağlaması dileğiyle…

Doç. Dr. Durmuş ASLAN 

BENZER ÜRÜNLER