ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ

  • Stok Kodu: 30062022
  • ISBN: 978-605-9763-55-4
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Doç. Dr. Ayhan BABAROĞLU
  • Yazarlar: Doç. Dr. Ayhan BABAROĞLU - Bil. Uzm. Büşra KURTOĞLU KARATAŞ - Çiğdem Cansu DOĞAN - Dr. Öğr. Üyesi Derya Yüksel KOÇAK - Bil. Uzm. Emel OKUR FATİH - Dr. Öğr. Üyesi Esra IŞIK - Dr. Öğr. Üyesi Gülden ÖZTÜRK SERTER - Bil. Uzm. Halil BOLAT - Dr. Öğr. Üyesi Kayhan BOZGÜN - Dr. Öğr. Üyesi Nisa Gökden KAYA - Doç. Dr. Mehmet KANAK - Bil. Uzm. Özlem ÇEREZCİ - Doç. Dr. Serpil PEKDOĞAN - Dr. Öğr. Üyesi Yeliz BOLAT - Zeynep BULCUN
185.00 TL

Tab Article

ÖN SÖZ

Erken çocukluk, doğumdan altı yaşına kadar devam eden, tüm alanlarda gelişimin en hızlı olduğu ama bunun yanında kritik evrelerin de bulunduğu bir dönemdir.

Erken çocukluk dönemi eğitimi, çocuğun gelişim alanlarını destekleyerek hayatı boyunca daha üretken ve verimli olmasına ve var olan potansiyelini ortaya koymasına

yani kendini keşfetmesine olanak sağlar.

İnsan gelişiminde ve eğitiminde erken çocukluk çok önemli bir yer tutar. Bu dönemde çocuğun fiziksel gelişiminin yanında duygusal, sosyal, bilişsel, dil ve cinsel

kimlik gelişimi büyük oranda tamamlanır. Bu evre, becerilerin kolaylıkla elde edildiği ve bunun yanında beyin gelişiminin de çok hızlı olduğu bir dönemdir. Çocuklar

dış uyaranlara daha açık ve davranış değiştirme kapasiteleri daha yüksek ve genel

uyum açısından da daha esnektirler. Erken çocukluk eğitiminin yapısı ve doğasına

yönelik uygun müdahalelerin nöroplastisite gelişimini arttırdığı için bu doğrultuda

okul öncesi eğitime daha fazla önem verilmesi gerektiği aşikardır. Araştırmalar erken çocukluk dönemi sonrasında yapılan eğitim müdahalelerinin maliyetinin yüksek

ancak etkisinin düşük olduğunu göstermiştir. Erken çocukluk dönemindeki eğitim,

çocuğun tüm yaşamını etkileme ve değiştirme kapasitesine sahiptir.

Bireyin tüm yaşamı için çok önemli bu döneme ilişkin olarak, alan uzmanları

tarafından hazırlanan bu kitap, kapsamlı bilimsel ve güncel bilgilerle sizlere sunulmuştur. Toplam on iki bölümden oluşan kitap, erken çocukluk eğitimini oluşturan

tüm unsurları detaylı olarak sizlere sunmaktadır. Birinci bölümde erken çocukluk

eğitiminin kapsamına, ikinci bölümde erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişimsel özelliklerine ve ihtiyaçlarına, üçüncü bölümde erken çocukluk döneminde

çocuğu tanıma ve değerlendirmeye, dördüncü bölümde erken çocukluk döneminde eğitim programına, beşinci bölümde erken çocukluk döneminde aileye, altıncı

bölümde erken çocukluk döneminde öğretmene, yedinci bölümde erken çocukluk

döneminde fiziksel ve eğitsel çevre konularına, sekizinci bölümde erken çocukluk

döneminde kapsayıcılığa, dokuzuncu bölümde atipik-farklı gelişen çocukların eğitimlerine, onuncu bölümde üstün zekâlı çocuklara, on birinci bölümde erken çocukluk döneminde yer alan eğitim yaklaşımlarına ve on ikinci bölümde ise erken

dönemde çocuklarda görülen sağlık sorunları konularına yer verilmiştir.

Kitabın yayınlanmasında emeği geçen İZGE yayıncılığa teşekkür ediyor ve kitabın alanda çalışan akademisyenlere, öğretmenlere, öğrencilere, ailelere ve rolleri ne

olursa olsun, küçük çocuklarla çalışarak zaman geçiren tüm profesyoneller ile alan

literatürüne katkı sunması dileğiyle ….

Editör

Doç. Dr. Ayhan BABAROĞLU

Haziran- 2022