ÇOCUK VE İLETİŞİM

ÇOCUK VE İLETİŞİM

  • Stok Kodu: 2022-1-1
  • ISBN: 978-605-9763-49-3
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Doç. Dr. Bahadır KÖKSALAN
  • Yazarlar: Öğr. Gör. Dr. Jülide OĞUZ - Öğr. Gör. Dr. Nursel YARDİBİ - Öğr. Gör. Dr. Işık Tümay ALPER - Öğr. Gör. Fırat ATA - Ar. Gör. Kübra BABACAN - Dr Öğrencisi Cihan ÇAKIR - Doç. Dr. Bahadır KÖKSALAN - Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKKAYA
130.00 TL

Tab Article

Çocukla iletişim, çocukların mesajları anlamlı kılma süreci olarak tanımlanabilir.

Sembollerle, beden diliyle ya da kavramlarla; bilgi, duygu ve davranışlarını paylaşa-

rak mesaj alışverişi sağlanabilir. Çocukların çevresinde olup bitenleri anlamlandır-

ması, somut usavurumlardan soyut bakışa doğru geçişleri nasıl yaptığıyla da ilgili

olması bakımından önemlidir. Çocukların kendisiyle, akranlarıyla, çevresindeki in-

sanlarla iletişim kurma becerileri, onları anlama ve anlamlandırmasıyla değer ka-

zanır. Çocuklara iletişim becerileri kazandırma ve gelişim süreci içerisinde çocukla

kurulacak iletişimin doğru yönetilebilmesi adına eğitimciler, çocuk gelişimi öğren-

cileri, ebeveynler ve çocukla iletişim konusuna ilgi duyanlara kaynak olması ama-

cıyla hazırlanan bu kitapta yer alan bölümlerin içerik düzenlemesi çerçevesinde şu

bölümlere yer verilmektedir: Temel İletişim Kavramları, Etkili İletişim: Bazı Sorunlar

ve Çözümler, İletişim Becerileri, Çocukla İletişim, Gelişim Sürecinde İletişim, Aile-Ço-

cuk-İletişim, Çocukla İletişim Sürecinde Oyunun Önemi, Okulda İletişim, Çocukla İle-

tişim Sürecinde Etkileşimli Okuma.

Kitabın içeriğini ana hatlarıyla yansıtan bu bölümler, ilgili yazarların uzmanlık,

bilgi ve becerileriyle detaylandırdıkları güzel bir çalışma olmuştur. Bütün arkadaşlara

emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Kitabın yayına hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba

AKKAYA ve İZGE Yayınevine teşekkürlerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Bahadır Köksalan

BENZER ÜRÜNLER

ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ

Prof.Dr.Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ

99.00 TL
SEPETE EKLE

ÇOCUK GELİŞİMİ-1

Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU

135.00 TL
SEPETE EKLE

ÇOCUK GELİŞİMİ-2

Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU

130.00 TL
SEPETE EKLE