ÇOCUK VE MÜZİK

ÇOCUK VE MÜZİK

  • Stok Kodu: MY0-2021-13
  • ISBN: 978-605-9763-44-8
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Prof.Dr.Mübeccel Sara GÖNEN
    Prof.Dr.Fatma ALİSİNANOĞLU
  • Yazarlar: Dr. Ayşegül DENİZ - Prof. Dr. Mübeccel Sara GÖNEN - Öğr. Gör. Banu AKBAŞ - Öğr. Gör. Özlem ZOROĞLU - Ar. Gör. Zehra BİLGEN - Bil. Uzm. Özlem ÇELEBİOĞLU VURAL - Bil. Uzm. Işık SABIRLI - Bil. Uzm. Büşra ÇELİKEL - Bil. Uzm. Nur Banu PİŞKİN - Bil. Uzm. İrem ALTUNOK ÇAL - Uzm. Birgül Berna UYSAL - Sibel ERİM
190.00 TL

Tab Article

Müzik insan yaşamında önemli ve olumlu bir yere sahiptir. Bu özelliği de birleş-

tirici, iyileştirici ve yakınlaştırıcı gücünden gelmektedir.

Müzik eğitiminin eğitim ortamlarında önemli bir yeri vardır. Çocuklara sunulan

müzikal etkinlikler, onlara kendilerini iyi hissettiren, grup aidiyetini geliştiren ve yeni

şeyler öğrenmelerini kolaylaştıran bir özelliktir.

Bebeklerin ses ve müzikle ilişkisi anne karnında iken başladığı için anne baba,

öğretmen ve çocukla ilgilenen yetişkinlerin çocuğa yüksek kalitede eğitim vermesi

yaratıcı, özgüvenli, nitelikli, estetik bakış açısına sahip, sorumluluk sahibi, sosyal,

mutlu bireylerin yetişmesini sağlayacaktır. Sanat; geliştirici, öğretici ve rahatlatıcıdır,

müzik ve hareket ise üretme, keşfetme ve yaratıcı güçlerin ortaya çıkmasını sağla-

maktadır.

Okul öncesi ve ilkokul döneminde müzik etkinliklerinin diğer etkinlikler gibi

planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin yapılması gerekir. Ancak bu saye-

de nitelikli bir eğitim programı gerçekleşebilir.

Bebek ve çocuklar için müzikle birlikte yapılabilecek öykü, oyun, yaratıcı hare-

ket-dans bilgi ve etkinliklerini içeren bu kitabın bebekler ve çocuklarla çalışan eği-

timcilere yol göstermesini dileriz.

Prof.Dr. Mübeccel Sara Gönen

Prof.Dr. Fatma Alisinanoğlu

BENZER ÜRÜNLER

ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ

Prof.Dr.Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ

99.00 TL
SEPETE EKLE

ÇOCUK GELİŞİMİ-1

Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU

135.00 TL
SEPETE EKLE

ÇOCUK GELİŞİMİ-2

Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU

130.00 TL
SEPETE EKLE