ÇOCUK GELİŞİMİ-1

ÇOCUK GELİŞİMİ-1

  • Stok Kodu: 2021-MYO-1
  • ISBN: 978-605-9763-39-4
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU
  • Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Murat BARTAN - Dr. Öğr. Üyesi Banu ÖZKAN - Öğr. Gör. Ahmet Yiğit PALAS - Öğr. Gör. Saadet BARTAN - Bil. Uzm. Abdulhamit KURUPINAR
135.00 TL

Tab Article

Gelişim I ve Gelişim II kitapları; gelişim ile ilgili temel kavramlar, fiziksel gelişim, motor gelişimi, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişim, kişilik

gelişimi, ahlak gelişimi ve cinsel gelişim alanlarını ve bu alanların değerlendirilme

süreçlerini ayrıntılı şekilde ele almaktadır. Gelişim I ve Gelişim II kitapları içinde ele

alınan gelişim alanları ile ilgili, temel kavramlara, gelişim alanlarını etkileyen faktörlere ve gelişim alanlarının desteklenmesini içeren bilgilere yer verilmiştir. Hazırlanan

bu eserlerin, bu alanda yapılacak araştırmalar ve yayınlar için kaynak bir eser olacağı

düşünülmektedir. Kitabın oluşmasında görev alan tüm bölüm yazarlarına, yayın evine ve çalışanlarına teşekkür e