Türk Müziği Form Bilgisi

Türk Müziği Form Bilgisi

  • Stok Kodu: 2022-TMFB
  • ISBN: 978-605-9763-58-5
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Prof. Dr. Hanefi Özbek
  • Yazarlar:
110.00 TL

Tab Article

Form (biçim) bilgisi, müzik eğitiminde önemli bir yere sahip olup müzik eğitimi alan herkesin

mutlaka öğrenmesi gerekli bir alandır. Ancak Türk Müziği için form bilgisi alanında yeterli

nitelik ve nicelikte kaynak bulmak hâlâ müşküldür. Öğrencilerin elinde genel itibarıyla ders

hocasının notları veya Avrupa (Batı) Müziği için yazılmış kitapların uyarlamaları

bulunmaktadır. Bu nedenle konunun Türk Müziği için özellikle ele alınması ve derli toplu bir

şekilde sunulması gerekliliğinden yola çıkılarak bu kitap hazırlanmıştır.

Kitapta konular Türk Müziği yönünden daha anlaşılır ve bol örnekli bir şekilde hazırlanarak

sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca ilgili diğer kaynaklarla da mümkün olduğunca örtüşmek,

böylece okuyucuda bir zihin karışıklığının önüne geçmek için konuyla ilgili kaynakların bir

derlemesi yapılıp sunulduktan sonra konuların işlenmesine geçilmiştir.

Türk Müziği nazariyatı kitaplarında form bilgisi ile tür bilgisi konularının birbirinin içine

geçtiği, hatta her ikisinin aynı sayıldığı görülmekte olduğundan kitapta ilk olarak form bilgisi

ve tür bilgisi konusu ana hatlarıyla işlenmiş, daha sonra form bilgisi konuları detaylı bir şekilde

sırayla ele alınmıştır.