OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ETKİNLİKLERLE KAVRAM HAVUZU

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ETKİNLİKLERLE KAVRAM HAVUZU

  • Stok Kodu: 2022-ÇGE
  • ISBN: 978-605-9763-56-1
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör:
  • Yazarlar: Öğretmen Hatice BATU - Öğretmen Seher Tuna BERBER
140.00 TL

Tab Article

Erken çocukluk eğitimi, insanın hayatını şekillendiren yönlendiren ve kişiliğin

oluşmasını etkileyen önemli bir eğitim dilimidir. Bu eğitimi verecek olan eğitimciler

kişisel bilgi ve becerilerini sürekli yenileyen, donanımını arttıran kişiler olmak mec-

buriyetindedirler. Okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf yönetimi oldukça zor bir sü-

reçtir. Çocukların her birinin ayrı ayrı özellikleri, istekleri, arzuları ve farklı zeka tür-

leri vardır. Yaşamlarının geri kalan kısımlarında almış oldukları okul öncesi eğitimin

izlerini taşıyacak olan bu çocukların eğitiminin ne denli özel olduğunu bir kez daha

ortaya çıkarır. Erken çocukluk dönemi öğretmenliğini yapma fırsatını yakalamış, eği-

timcilerin işlerini kolaylaştırmak üzere kaleme alınmış olan bu çalışma öğretmen-

lere, öğretmen adaylarına elde edilmiş tecrübelerin aktarılması için tasarlanmıştır.

Kitapta öğretmenlere sınıf içinde karşılaşacakları problemlerde çözüm yolları somut

örneklerle sunulmuştur erken çocukluk eğitimi veren öğretmenlere veya bu alana

eğitim verecek öğretmen adaylarına tecrübe kazanmak için yılların geçmesini bek-

lemeden edinilmiş tecrübelerden yararlanmaları ve sınıf yönetiminde etkin olabil-

meleri için çalışılmış olan bu kitabın kendilerine fayda sağlayacağını ümit ediyoruz.