HALK DANSLARI ÖĞRETİMİ

HALK DANSLARI ÖĞRETİMİ

  • Stok Kodu: 2022-1
  • ISBN: 978-605-9763-48-6
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Dr.Serkan KELEŞOĞLU
    Bilim Uzmanı Haluk Öyküm LUMALI
  • Yazarlar:
99.00 TL

Tab Article

Saygıdeğer Okur,

Türkiye’de halk dansları, birçok performansa dayalı alanda olduğu gibi

sahneleme öncesi ve sahneleme olarak ikiye ayrılabilir. Sahneleme öncesinde ise

sahneye yönelik hazırlıkların gerçekleştirilmesinde işe koşulan yoğun bir eğitsel

süreç bulunmaktadır. Türkiye’de halk dansları çoğunlukla sahnelenen performans

üzerine odaklanılarak değerlendirildiği için sahneleme öncesindeki eğitim-öğretim

faaliyetleri çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Eğitsel süreçler de çoğunlukla

sahnelemeye yönelik kaygılarla ele alınmakta, eğitim çalışmalarında da bu boyut

baskın hale gelmektedir. Oysaki kültürden beslenen halk dansları bireyin fiziksel

ve estetik gelişiminin yanı sıra kültürlenmesinde, iş birliği, problem çözme gibi üst

düzey becerilerinin gelişiminde hatta sosyal bilimlerin birçok disiplinine ait

kavram ve bilgilerin bireye kazandırılmasında etkili olabilecek bir alandır. Bu

nedenle elinizde bulunan bu kitapta halk danslarının eğitim-öğretim boyutuna

odaklanılmış ve kitap özellikle öğretmen/öğretmen adaylarına yönelik olarak

hazırlanmıştır. Ayrıca kitabın 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından

yayımlanan öğretmen yetiştirme programlarında seçmeli ders olarak yer alan Türk

Halk Oyunları dersine yönelik de yardımcı bir kaynak olma özelliği taşıması

amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak kitap iki kısımdan oluşturulmuştur. Birinci

kısımda; halk danslarındaki temel kavramlar, halk danslarının tarihçesi, gelişimi ve

yönelimine, son olarak da eğitim ve öğretim bağlantısına odaklanılmıştır. İkinci

kısımda ise farklı illerde icra edilen danslara, müziğe ve giysilere yönelik kısa

bilgilendirmeler sunulmuştur. Bu kısa bilgilendirmelerin zamanla, farklı kesimlerin

de gereksinimlerine karşılık verecek kapsamda genişletilmesi, dans videoları,

müzik notaları ve giysi görselleriyle zenginleştirilmesi de ilerleyen basımlarda

hedeflenmektedir.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen yazarlarımız gerek halk danslarına

gerekse eğitim alanına yıllarını harcamış ve bu iki alan arasında önemli bağlantıları

vurgulayan değerli uzmanlardır. Yukarıda açıklanan gereksinime yönelik olarak

deneyimlerini ve emeklerini yansıttıkları bu kitap umarız sizlerin de temel düzeyde

beklentilerinizi karşılayacaktır. Hem uzmanlarımıza hem de İzge Yayıncılık

çalışanlarına kitabın ortaya çıkmasında verdikleri emekler için teşekkür ederiz.

Okur olarak sizden gelecek dönütler, kitabın ihtiyaçlarınıza yönelik olarak

geliştirilmesinde ve halk dansları öğretimi alanındaki boşlukların doldurulmasında

yardımcı olacaktır. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmanızı, büyük bir

zenginliğe sahip halk danslarının yurttaşların farklı alanlardaki gelişimlerini

destekleyecek biçimde bir eğitim-öğretim faaliyeti olarak hak ettiği değeri

bulmasını dileriz.

Serkan KELEŞOĞLU Haluk Öyküm LUMALI