AİLE EĞİTİMİ

AİLE EĞİTİMİ

  • Stok Kodu: MYO-2021-14
  • ISBN: 978-605-9763-45-5
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör:
  • Yazarlar:
30 TL

Tab Article

Çocuğun gelişim alanlarının olumlu yönde desteklenmesinde ve akademik ba-

şarısının artırılmasında, toplumun gereksinim duyduğu nitelikli bireyler yetiştirme

sorumluluğunu okul ve ailenin paylaşması önemli görünmektedir. Özellikle, çocukla

bire bir ilişki içerisinde bulunan anneler ve öğretmenler, bu eğitim sürecinde iş bir-

liğinin en önemli parçasını oluşturmaktadır. Aile eğitimi ve ailenin çocuğun okuldaki

eğitim sürecine katılması eğitim sürecinin işleyişi ve belirtilen amaçlara ulaşmada en

etkili yol olduğu söylenebilir.

Bu kitap Meslek Yüksek Okullarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Aile Eğiti-

mi Ders programına uygun olarak hazırlanmıştır. Kitabın amacı aile eğitimi ve aile ka-

tılımı çalışmaları hakkında sizlere ışık tutmaktır. Unutulmamalıdır ki her aile eğitimi

ve katılım çalışmaları bulunduğunuz yerin koşullarına aile yapısına özeldir.

Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU

Doç. Dr. Gülhan Güven