ÇOCUK VE ÇEVRE

ÇOCUK VE ÇEVRE

  • Stok Kodu: 2021-MYO-3
  • ISBN: 978-605-9763-38-7
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Prof.Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU
  • Yazarlar: Doç. Dr. Zeynep TEMİZ - Doç. Dr. Nilgün CEVHER KALBURAN - Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇABUK - Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KILIÇ - Öğr. Gör. Dr. Nafiye Bilge KOÇAK TÜMER - Öğr. Gör. Eda BAYRAKTAROĞLU - Ar. Gör. Tuğba BAŞ - Ar. Gör. Nergiz TEKE - Ar. Gör. Rabia TURGUT KURT
185.00 TL

Tab Article

Çocuk ve Çevre kitabı, doğumdan itibaren 18 yaşına kadar olan çocuklarla çalışan öğretmen adaylarına ve öğretmenlere çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik konuları

hakkında bilgi vermek amacıyla bir referans kitap olarak tasarlanmıştır. Odak noktası

kreşler, anaokulları, anasınıfları, ilkokul, ortaokul ve lise de dahil olmak üzere tüm

düzeylerde eğitim kademeleri olarak belirlenmiştir. Kitap; çevre farkındalığı, bilgisi,

algısı, bilinci yüksek, çevreye karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmiş öğretmenlerin öğrencilerine sürdürülebilirlik için çevre eğitimi vermelerini desteklemek amacıyla son literatürden yararlanmaktadır.

Teorik bilginin yanı sıra öğretmenlerin sınıflarında ve sınıf dışı öğrenme ortamlarında uygulamalı çalışmalar yürütmelerini destekleyici etkinlik örnekleriyle zenginleştirilmiş bölümler sırasıyla “Çevrenin Tanımı”, “Küresel Çevre Sorunları ve Sürdürülebilirlik”, “Çevre Eğitimi ve Çocuk Gelişimi”, “Çevre Eğitiminde Öğretmenin Rolü”,

“Çevre Eğitiminde Ailenin Rolü”, “Çevre ve Çocuk Sağlığı”, “Fen Etkinlikleri ve Çevre

Eğitimi”, “Çevre ve Coğrafya”, “Çevre ve Çocuk Edebiyatı”, “Çevre ve Oyun”, “Çevre,

Sanat ve Yaratıcılık” ile “Çevre ve Matematik” başlıklarından oluşmaktadır. Ayrıca

bölümlerde çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası girişimlere, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına atıfta bulunulmaktadır. Bu durum çevre eğitimi ile ilgili mevcut ve

potansiyel bağlantıları araştırma konusunda öğretmenlere yol gösterici olmaktadır.

Kitap bölümlerinde çevre ile ilgili web sitelerinin ve uygulamaların belirtilmesiyle

öğretmenler; genelde çevre eğitimi programlarını, özelde ise günlük etkinlik planlarını hazırlarken destek alabileceklerdir.

Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin çevreyle dost nesiller yetiştirmeleri dileğiyle…

Prof.Dr. Fatma ALİSİNANOĞL

BENZER ÜRÜNLER

ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ

Prof.Dr.Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ

99.00 TL
SEPETE EKLE

ÇOCUK GELİŞİMİ-1

Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU

135.00 TL
SEPETE EKLE

ÇOCUK GELİŞİMİ-2

Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU

130.00 TL
SEPETE EKLE