Gelişim Odaklı Oyunlar

Gelişim Odaklı Oyunlar

  • Stok Kodu: 1036
  • ISBN: 978-605-9763-18-9
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Elif ÇELEBİ ÖNCÜ
  • Yazarlar: Prof. Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ
21 TL

Tab Article

    Bu kitap, günümüzde tartışmasız biçimde yaşamın en önemli dönemi olarak kabul edilen okul öncesi dönemdeki çocuklarla çalışan eğitimciler ve okul öncesi dönemde çocukları olan ailelere yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitapta, eğitimci ve ailelere gerek okul öncesi eğitim kurumlarında gerekse de evde ne şekilde oyuna dayalı etkinlikler gerçekleştirebileceklerine rehberlik etmek amaçlanmaktadır.

    Bu kitabın içerisinde, 36-66 aylık çocuklar için geliştirilmiş okul öncesi eğitim programı içerisinde yer alan kazanımlar çerçevesinde şekillendirilmiş ve çeşitli eğitim kurumlarında uygulaması yapılmış olan etkinlikler yer almaktadır. Etkinliklerin birçoğunun sonuna özellikle okul öncesi eğitimcilerine aile katılımı çalışmalarında da destek olabilecek aile katılımı önerileri sunulmuştur. Bu öneri ve etkinliklerin kitapta yer aldığı şekliyle eğitimci ve aileler tarafından ister grup istenirse de bireysel olarak uygulanması mümkündür, ancak etkinliklerin çocuk/çocukların ilgi, gereksinim, yaşadıkları yöre, alışkanlıkları, sahip olunan materyaller ve ortam gibi çeşitli değişkenlere yönelik olarak farklılaştırılması önerilmektedir. Bu şekilde daha etkin uygulamaların gerçekleştirilmesi ve çocuklara kazandırılması hedeflenen amaç ve kazanımların daha kolaylıkla sağlanması mümkün olabilecektir.

    Özgürce oynayarak gelişen, mutlu çocukların oluşturduğu ve mutluluk dolu bir gelecek dileklerimle…

    

    Prof.Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ

    Ekim, 2019