Söyle Öğren, Bil Eğlen

Söyle Öğren, Bil Eğlen

  • Stok Kodu: 1001
  • ISBN:
  • Stok Durumu: Stokta Yok
  • Editör: Güllü AKSEL
  • Yazarlar: Öğretmen Güllü AKSEL
21 TL
Adet

Tab Article

    Okul öncesi dönem, çocukların kişilik gelişimlerini büyük ölçüde etkileyen ve onların yaşamlarında çok önemli yeri olan bir süreçtir. Okul öncesi eğitim, çocuğun kişiliğinin kazanılmasında, sosyalleşmesinde, kendini ifade edebilmesinde, bağımsız bir kişilik kazanmasında ve topluma entegrasyonunun sağlanmasında önemli bir yer teşkil eder.

    Okul öncesi çocuklarının hayatında oyunlar çok önemlidir. Oyun çocuğun en önemli işidir ve çocuk oyunla hayatı öğrenir. Herhangi bir oyun aracı kullanmadan kendi bedenini, sesini, jest ve mimiklerini kullanarak kendini ifade eder, yaratıcılığını ortaya koyar. Tekerlemeler, bilmeceler, şiirler ve parmak oyunları okul öncesi eğitim programının en önemli parçalarından biridir. Çocuklar tekerlemeler, bilmeceler, şiirler ve parmak oyunları ile duygu ve düşüncelerini başkalarına sözel olarak ifade ederler. Yeni sözcükler kullanarak kelime dağarcıklarını, anlamlı cümleler kurarak sosyal iletişim becerilerini geliştirirler. Tekerlemeler, bilmeceler, şiirler ve parmak oyunları çocukların, olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurmalarını, gözlem yapmalarını, problem çözme becerilerini geliştirmelerini ve zihinsel gelişimlerini destekler. Özellikle çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri bu etkinliklerden önemli derecede etkilenir.

    Bu çalışma, okul öncesi çocuklarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, hayata hazırlanmalarında, kişilik gelişimlerinin desteklenmelerinde, zihinsel ve sosyal becerilerinin gelişmesinde, duygu ve düşüncelerini başkalarına rahatlıkla ifade edebilmelerinde önemli katkıları bulunan okul öncesi eğitim öğretmenlerine, kız meslek liselerinde bu alanda eğitim alan öğrencilere, öğretmen adaylarına ve çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmelerini açısından faydalı olabilmesi amacıyla, çocuklarının hayata hazırlanmasında en önemli paya sahip olan anne ve babalara yönelik olarak hazırlanmıştır.

    “Söyle Öğren Bil Eğlen” kitabının içeriğinde bulunan her bir tekerleme, bilmece, şiir ve parmak oyununun altında, okul öncesi eğitim programında yer alan kazanım ve göstergelere yer verilmiştir. Verilen kazanım ve göstergeler bu etkinliklerle ilişkili, etkinliklere uygun olduğu düşünülen ve ilk akla gelen kazanım ve göstergelerdir. Bu nedenle bazı etkinliklerde, kazanım ve göstergeler tekrar edilmiştir. Eğitimci ve eğitimci adayları, kitapta verilen tekerleme,bilmece,şiir ve parmak oyunlarında kullanılan kazanım ve göstergelerden farklı olarak, değişik kazanım ve göstergeler kullanabilirler. Bir bilmeceye soyut olarak verilmiş olan kazanım ve göstergelerin yanında, bilmece kartları kullanarak, görsellikle ilgili kazanım ve göstergelere yer verebilirler.

    Bu çalışmayı hazırlamamda, beni bugünlere getiren, her zaman desteklerini üzerimde hissettiğim, annem Selvinaz Kanmaz’a, babam Mehmet Sehlen Kanmaz’a ve bana işimi sevdiren, motive eden sevgili öğrencilerime teşekkür ederim.

   GÜLLÜ AKSEL