Okul Öncesi Dönemde Matematik ve Fen Etkinlikleri

Okul Öncesi Dönemde Matematik ve Fen Etkinlikleri

  • Stok Kodu: 1035
  • ISBN: 978-605-9763-14-1
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Yaşare AKTAŞ ARNAS
  • Yazarlar: Doç. Dr. Durmuş ASLAN - Öğr. Gör. Dr. Raziye GÜNAY BİLALOĞLU - Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS
20 TL

Tab Article

    Günümüzde fen bilimleri ve matematik ile ilgili hızlı gelişmeler, fen ve matematik eğitiminin önemini daha da artırmıştır. Bu nedenle, fen ve matematik alanı ile ilgili kaliteli eğitim fırsatları her yaştaki çocuklar için önemli olmuştur. Bilindiği gibi, okul öncesi yıllar tüm alanlarında gelişimin en hızlı olduğu yıllardır. Bu amaçla aileler ve öğretmenler matematik ve fen gibi hayatın temelini teşkil eden alanlarda çocuklarının daha başarılı olabilmeleri için büyük çabalar harcamaktadırlar.

    Okul öncesi dönemde matematik ve fen eğitimi dediğimizde bu eğitim direk bilgilerin çocuğa aktarılması olmayıp çocuğun bunları yaparak ve yaşayarak matematiği ve feni öğrenmesidir. Çocuğa matematik ve fen kavramlarını somutlaştırmadan sadece ezberletmek onun için bir katkı sağlamayacağı gibi aynı zamanda onun matematik ve fenden uzaklaşmasına da neden olabilir.

    Bu kitap, okul öncesi matematik ve fen eğitimi alanında bir kaynak kitap oluşturabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta konu anlatımlarının yanı sıra her konuya ilişkin pek çok etkinlik örneğine yer verilmiştir.

    Bu kitabın okul öncesi öğretmen adaylarına ve halen öğretmen olarak çalışan tüm okul öncesi eğitim camiasına katkı sağlamasını diliyoruz. Kitabın basımın hazırlanması ve baskısında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.


    Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas

    Eylül 2017, Adana