Okul Öncesi Dönemde Bütünleştirilmiş Etkinlikler ve Uyarlamalar

Okul Öncesi Dönemde Bütünleştirilmiş Etkinlikler ve Uyarlamalar

  • Stok Kodu: 1029
  • ISBN: 978-605-9763-15-8
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Prof. Dr. Necate BAYKOÇ
  • Yazarlar: Uzm. Öğrt. Feryal YILDIZ - Uzm. Öğrt. Semira KANPOLAT - Uzm. Öğrt. Yıldız EMEKTAR AKMAN
40 TL

Tab Article

    Herkes için eğitim ve bütünleştirme hakkı 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesiyle kabul edilmiştir.

    Yetersizliği olan bireylerin toplumda kabul görebilmeleri insan hakları çerçevesinde demokratik haktır. Önemli olan bu hakkın verilmesi değil, fiilen kullanılmasının sağlanmasıdır.

    Okul öncesi eğitim programındaki temel amaçlardan biri, normal gelişim gösteren çocuklarla özel gereksinimli çocukların ortak etkinlikler içinde yer almalarını sağlayarak gelişimlerini desteklemek, eğitimde bütünleştirici olmaktır. Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan etkinliklerin özel gereksinimli çocuklara uyarlanamayışı bu çocukların eğitimden tam anlamıyla yararlanmasını engellemektedir. Oysa her bireyin farklılıkları ne olursa olsun eğitimden eşit düzeyde yararlanması sağlanmalıdır.

    Normal gelişim gösteren çocuklar için planlanan etkinlikleri özel gereksinimli çocuklara uyarlama konusunda yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmayan öğretmenler etkinlikleri uyarlamak yerine, bu çocuklara farklı bir etkinlik uygulamaktadırlar. Bu durum kaynaştırma eğitiminin amacına ulaşmasını zorlaştırmaktadır.

    Okul öncesi eğitim programları; üst öğrenim kurumlarına ve sektöre ara eleman yetiştiren meslek liselerinde ve uygulama anaokullarında da kullanılmaktadır. Aynı sıkıntı bu okullarda görev yapan öğretmenlerde de yaşanmaktadır.

    Bütün bu sorunları yaşayan okul öncesi eğitimi öğretmenlerine, kız meslek liseleri ile yükseköğrenim kurumlarındaki çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğrencilerine, özel eğitim kurumu öğretmenlerine ve özel gereksinimli çocuğa sahip ailelere yararlı olacağı düşüncesiyle “Okul Öncesi Eğitimde BÜTÜNLEŞTİRMİŞ ETKİNLİKLER VE UYARLAMALARI” kitabı hazırlanmıştır.


    Prof. Dr. Necate BAYKOÇ

    Uzman Öğretmen Yıldız EMEKTAR AKMAN

    Uzman Öğretmen Feryal YILDIZ

    Uzman Öğretmen Semira KANPOLAT