Ben de Yapabilirim !

Ben de Yapabilirim !

  • Stok Kodu: 1037
  • ISBN: 978-605-9763-07-3
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Editör: Güllü AKSEL
  • Yazarlar: Öğretmen Güllü AKSEL
30 TL

Tab Article

    Okul öncesi eğitimde, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve bilişsel etkinlikler, çocuklarda kavram oluşturma, problem çözme, algılama, dikkat yoğunluğunun ve süresinin artması gibi zihinsel gelişimlerinin desteklenmesinde önemli bir yer tutar. Çocukların düşünme, akılda tutma ve karar verme gibi zihinsel işlevleri yapmalarına yardımcı olur. Gözlem yapabilmelerini kolaylaştırır, olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurmalarını ve olayların gelişiminde mantık sırasını kavramalarını destekler. Sayıları tanıma, sınıflandırma gruplama yapabilme, ilişki kurabilme, farklılıkları anlayabilme ve el becerilerini destekleme konusunda önem taşır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, ilköğretime hazırlık çalışmaları içerisinde yer alan ve çocukların ilköğretime geçişlerini kolaylaştıran, okuma yazma öğretmek amacını taşımayan ve çocukların, hazır bulunuşluluk düzeylerini arttırmak amacıyla kullanılan etkinliklerdir.

    "Ben de Yapabilirim" kitabının içeriğindeki çalışmalar; basitten karmaşığa doğru çocukların kavram gelişimlerinin, bilişsel etkinlik örnekleriyle desteklenerek olaylar ve objeler arasında neden–sonuç ilişkisi kurabilmelerine yardımcı olmak ve zihinsel gelişimlerini desteklenmek amacıyla hazırlanmıştır. Her çalışmanın üzerinde, çalışmanın içeriğine uygun olarak basit ve anlaşılır yönergeler bulunmaktadır. Çocukların kalem ve boya kullanarak kâğıt üzerinde ve yönergeye uygun olarak boyama, işaretleme, çizgi ile birleştirme, eşleştirme, gruplama, yuvarlak içine alma ve kesik çizgileri birleştirme gibi el becerilerini ve zihinsel gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmaları amaçlanmıştır.

    Bu çalışma, okul öncesi çocuklarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, hayata hazırlanmalarında, zihinsel ve el becerilerinin desteklenmesinde, önemli katkıları bulunan okul öncesi eğitim öğretmenlerine, kız meslek liselerinde bu alanda eğitim alan öğrencilere, öğretmen adaylarına ve çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmelerini açısından faydalı olabilmesi amacıyla, çocuklarının hayata hazırlanmasında en önemli paya sahip olan anne ve babalara yönelik olarak hazırlanmıştır.

    Bu çalışmayı hazırlamamda, bana her konuda destek olan İzge Yayıncılık'a , aileme ve bana öğretmenlik mesleğini sevdiren sevgili öğrencilerime teşekkür ederim.


    GÜLLÜ AKSEL

BENZER ÜRÜNLER